מ.מ מנהל – פארק ומרכז אתגרים לכיש אשדוד

17 בדצמבר 2017המלצות

לכבוד: כל מאן דבעי או לכל דורש

ברצוני לציין את שביעות רצוננו משיתוף פעולה איתכם,
בפאק אתגרים וספורט בלכיש הותקנו כ-5,000 מ"ר דשא סינטטי באיכות גבוהה,
ע"י צוות מקצועי, אמין, מסור ועמידה בלוח זמנים.

בכבוד רב,

דני וקנין
מ.מ מנהל פארק אתגרים