אחריות מוגבלת / מדורגת

כתב אחריות קורות דק סינטטי מבית פשוט – ירוק 

לדוגמא לכתב האחריות יש ללחוץ כאן

כתב אחריות קורות דק סינטטי ( להלן : "המוצר" ( המשווק ע"י חמו גלמית בע"מ תחת שם המותג פשוט ירוק ( להלן : "פשוט ירוק" ) מוגנת מפני התפוררות כתוצאה מקרינת

– UV , דהיית צבע באופן חריג לתקופה של 10 שנים מיום הרכישה המקורי ( להלן : "תקופת האחריות )" כמפורט להלן

במשך תקופת האחריות פשוט – ירוק תתקן , או תחליף חלק מן המוצר , או את כולו , אם יוכח שהתפוררות המוצר היא כתוצאה מחשיפה לקרינת שמש ישירה או / ו צבע

המוצר השתנה באופן חריג , והלקוח הודיע במכתב רשום/מייל/פקס את תיאור הפגם וקבל את אישור פשוט – ירוק לקבלת המכתב אחריות זו מותנית במפורש לפי התנאים הבאים:

◼ נעשה שימוש סביר והגיוני במוצר המותקן למטרות אשר מיועדים למוצר דק סינטטי ועל פי ההמלצות העדכניות של "פשוט-ירוק"

◼ ההתקנה בוצעה ע י מתקין מורשה מטעם פשוט ירוק ו / או – ע"פ הוראות ההתקנה העדכניות של פשוט ירוק המופיעות באתר החברה www.pashutyarok.co.il.

◼ שימוש לא סביר , הזנחה , הכנסת שינויים במוצר ותיקונים שלא ע"פ הנחיית פשוט ירוק יבטלו לחלוטין את תוקף כתב האחריות .

◼ שימוש בחומרי ניקוי קורוזובים כגון מדללי צבע וחומצות למינהם יבטלו את תקופת האחריות למוצר.

◼ תעודת אחריות זו אינה ניתנת להעברה.

◼ האחריות הינה למוצר שנרכש בלבד, ואינה מכסה את עלות עבודת ההתקנה.

◼ פשוט ירוק לא תהא אחראית לנזק תוצאתי , ישיר או עקיף , נזקי טבע , מזיקים שונים, פגיעות מכאניות ולכל נזק אחר מכל סוג שהוא .

◼ אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק אם התלונה הוגשה בכתב לפשוט ירוק במשך תקופת האחריות , ולא יאוחר מ – 30 יום מגילוי פגם במוצר , הודעה על פגם במוצר

יש לשלוח לפשוט ירוק לכתובת:

פשוט ירוק / חמו גלמית בע ” מ | שירות לקוחות | ת.ד 323 קרית מלאכי 8310301
או למייל office@pashutyarok.co.il

במסגרת ההודעה , יצהיר הקונה כי הינו מסכים לבחינה מיידית של המוצר ותיקון הפגם , אם במידה ויתאפשר ע"י פשוט – ירוק.

לבקשת האחריות מלאו את הפרטים הבאים:

חשבונית / הוכחת קנייה

Maximum file size: 10 MB

אחריות פשוט ירוק הינה להחלפה מלאה/חלקית או תיקון של המוצר הפגום שניזוק כתוצאה מקרינת ( UV ) שמש או שצבעו דהה באופן חריג .

במקרה שנמצא לנכון שיש להחליף את המוצר , הלקוח ישא בשווי שימוש ע"פ הטבלה שלמטה, שווי השימוש יחשב ע"פ העלות בחשבונית הרכישה המקורית .

דברו איתנו בווצאפ!
דילוג לתוכן